Blog - Ki Aikidovereniging Rotterdam
9897
blog,bridge-core-2.9.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-27.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Gastles Jelena Vrzic 19-okt-19

Op zaterdag 19 oktober zal Jelena Vrzic sensei de les verzorgen bij ons in de dojo. Wederom mogen we haar in onze dojo verwelkomen tijdens haar bezoek aan Nederland. Tevens is er de gelegenheid om haar in andere dojo’s te ontmoeten, zie hiervoor de flyer voor verdere details.

Het thema van dit bezoek is “Stabiliteit door het principe van tegengestelde krachten”. Jelena is heel toegankelijk en de lessen zijn ook geschikt voor kinderen.

De prijzen zijn als volgt: 1 les: € 12,50 (kind: € 5,-)
2 lessen: € 20,-
3 lessen: € 30,-
4 lessen: € 40,-
5 lessen: € 50,-
Passe Partout: € 70,-

Op zondag 18 maart is er een gastles van Jelena Vrzic sensei!

Op de zondagochtend is er een stage met Jelena Vrizic sensei. Deze lerares komt dit jaar weer naar Nederland en zal ook bij ons in de dojo een gastles verzorgen. Jelena komt uit servie, heeft een dojo in Belgrado en beoefend al bijna 40 jaar Aikido.

Zaal open: 10:00u
Lestijd: 10:30u – 12:30u
Kosten: 12,50 euro

Jelena Vrzic’s Aikido Essential Philosophy

“This is how I see Aikido and I deeply believe in it. When understood in its implicit meaning of harmony and love, Aikido can be practiced without forceful atemis (punches) and painful arm locks.

“Uke (the partner who practises attack) offers the initial impulse which tori (the partner who pactises aikido technique) then uses to unbalance his or her movement and continues to do so throughout the technique. Tori applies this unbalancing act by shifting his center of gravity, using minimal strength. Tori skillfully aligns Ukes movement to his or her own through simple contact or through arm locks on hands elbows or shoulders. The movements of control and manipulation are mostly circular or spiral forms of elegance and beauty.

Effective Aikido technique lies in constant fluid movement in which Uke never quite recovers his or her stance and is kept suspended on the verge of balance. In Aikido we speak of the Hara. Hara means the energy center of a person. Aikido represents the debate of two Haras. The other body parts form a link between them. In this process the two energies meet and unify for a while – becoming one and the same – after which they diverge without deciding on the victorious outcome of one and the defeat of the other, without domination or pain. All that remains after the separation of the Haras is the feeling of satisfaction for having experienced another’s energy. For me, that is the greatest value of Aikido. Is it not the same with the principle that unites our body and spirit in the creation of life?! This is how I see Aikido and I deeply believe in it.”

Op zaterdag 24 maart zal sensei Hans de Win een “AikiLab” thema-ochtend verzorgen.

  • De zaal gaat om 9:00u open en de les is van 9:30u tot 11:30u.
  • Voor leden is de les gratis, aikidoka van elders vragen wij een gift te doen (bv 5euro).
  • Na afloop is er thee en koffie en kan er nagepraat worden.

 

Over Hans de Win

Hans heeft een brede interesse in aikido. Hij is niet geïnteresseerd in aikido om het aikido. Hij is meer geïnteresseerd in het leven en aikido geeft hem een manier om het leven te onderzoeken en beter te begrijpen hoe we als mens werken. In deze les zal er een grote variëteit aan oefeningen zijn. Deze themaochtend is nuttig, ongeacht de Aikido-stijl die je beoefent en of je veel of weinig ervaring hebt.
 
Hans is geïnteresseerd in aikido met en zonder technieken. Hij wordt geïnspireerd door Corky Quakenbush sensei en zijn aikilab. Aikilab is geen Aikido-stijl, maar een manier van interactie op de mat, waarbij verbondenheid het hoofddoel is. Dit maakt Aikido mogelijk dat spontaan ontstaat uit de verbinding tussen de aanvaller en de persoon die wordt aangevallen. Door op de verbinding te vertrouwen, kun je op een niet-gewelddadige manier reageren, de aanvaller ondersteunen en is het niet nodig om technieken te gebruiken. Op video ziet deze manier van aikido er heel eenvoudig uit, maar op de mat vinden veel mensen het erg moeilijk om niet te vechten of te vluchten. In deze les laat Hans ons verschillende manieren zien om aiki-flow te voelen terwijl je wordt aangevallen. Stap voor stap en op verschillende manieren ervaar je wat je in de video’s ziet.
 
In tegenstelling tot Corky Quakenbush is Hans ook geïnteresseerd in technieken. Hij ziet technieken niet als een manier om jezelf te verdedigen, maar als een manier om over het menselijk lichaam te leren en het lichaam te trainen. Met technieken verkennen we beweging, verbinding en relatie op een bredere, meer atletische manier. Elke techniek heeft zijn eigen aandachtspunten met bijbehorende uitdagingen. De uitdaging is niet om een partner te gooien of de techniek goed te doen. De uitdaging is om verbonden te blijven met je partner, terwijl jij en je partner harmonieus bewegen op de manier die de techniek voorstelt, terwijl je ondertussen een gezonde, open houding behoudt. Leren met technieken vraagt om een ander soort ukemi dan aikido zonder technieken.
 
Hans heeft zijn eigen aikidoschool: Saam. Hij geeft les in twee groepen, waarvan er één 50+ is. Naast aikido heeft hij een niet-aikido cursus ontwikkeld waarin verbinding centraal staat. Deze cursus helpt mensen te begrijpen hoe een mens werkt en hoe ze om kunnen gaan met moeilijkheden binnen relaties.
 
Hans begon zijn aikido-training in Goes, bij Dagmar van der Velde, een leerling van Yoshigasaki sensei, wiens leraar Tohei sensei was. Hans wordt beïnvloed door Yoshigasaki sensei en andere leraren, zoals Corky Quakenbush en Paul Linden.
 

Aikilab class with Hans de Win

Hans has a wide interest in aikido. He is not interested in aikido for aikido. He is more interested in life and aikido gives him a way to investigate life and understand better how we work as human beings. In this masterclass there will be a big variety of exercises. This class is useful whatever aikido-style you practice and whether you have little or much experience.
Hans is interested in aikido with and without techniques. He is inspired by Corky Quakenbush sensei and his aikilab teachings. Aikilab is not an Aikido-style, but a way of interacting on the mat, in which being connected is the major purpose. This enables Aikido that spontaneously arises from the connection between the attacker and the person under attack. When you trust the connection, you can react in a non-violent way and support the attacker, therefore it is not necessary to use techniques. On video, this way of doing aikido looks very simple, but on the mat many people find it very difficult not to fight or flight. In this masterclass Hans will show us several ways to feel aiki-flow while under attack. Step by step and in various ways you will experience what you see on the videos.
Unlike Corky Hans is interested in techniques as well as Takemusu aikido (aikido not based on techniques). He sees techniques not as a way to defend yourself, but as a way to learn about the human body and to train the body. With techniques we can explore movement, connection and relationship in a broader, more athletic way. Each technique has its own areas of concern with matching challenges. The challenge is not to throw a partner or to do the technique properly. The challenge is to stay connected with your partner while you and your partner move harmoniously in the way the technique proposes, meanwhile maintaining a healthy, open posture and a good attitude. Learning by techniques asks for a different kind of ukemi then Takemusu aikido.
 
Hans has his own aikidoschool in Holland: Saam. He teaches two groups, of which one is 50+. Next to aikido he has developed a non-aikido course in which connection is the central theme. This course helps people to understand the way a human being works, and how to handle difficulties in relationships.
 
Hans started his aikido-training in Goes, the Netherlands with Dagmar van der Velde, a student of Yoshigasaki sensei whose teacher was Tohei sensei. Hans is influenced by Yoshigasaki sensei and other teachers, like Corky Quakenbusch and Paul Linden.

Meditatie door beweging

Op 9 januari hebben we onze traditionele 108 Aikido meditation practice. Deze les wordt in stilte gehouden. Je kiest 1 specifieke techniek die je in totaal 108 keer uitvoert waarna wordt afgesloten met Kokua Dosa.

Door de herhaling van de oefeningen en de uitvoering in stilte biedt deze les een actieve vorm van meditatie, die je helpt tot jezelf te komen en de uitvoering van een specifieke techniek te verfijnen.

Klik hier voor een PDF met de exacte beschrijving van de oefening zodat je voorbereid bent.

Open voor alle Aikidoka

Deze les staat open voor elke Aikidoka die mee wil trainen en er zijn geen kosten aan verbonden. De zaal is open vanaf 19u en we beginnen om 19:30u, na afloop is er tijd voor thee in de kantine.

Aikidoka’s van alle stijlen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het seminar “Vaardig in Doen door Vaardig in Zijn” met Will Stoelman Sensei.

De kosten voor dit seminar zijn 20 euro, dit is inclusief lunch. Een halve dag is 12,50 euro.

Ochtendsessie 10.00-12.00 uur:

Middagsessie 14.00-16.00:

 

Aanmelden

Wil je komen, meld je dan aan door het online formulier hieronder in te vullen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Aikidoka’s van alle stijlen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het seminar “Zintuigen krijgen hun zin als ze Zentuigen zijn” met Will Stoelman Sensei.

De kosten voor dit seminar zijn 20 euro, dit is inclusief lunch.

Ochtendsessie 10.00-12.00 uur:

Het belang van Aikido op basis van O-Shin (Great Spirit), op basis van het Hoogste Bewustzijn, je eigen Hogere Zelf. Aikido is een weg voor expansie van bewustzijn. Met groei van bewustzijn (groei in mindfulness) neemt “awareness” (het gewaar-zijn) toe. Daarbij groeit ook het vermogen van de zintuigen om meer (vollediger) waar te nemen. Daar hoort ook bij groei van verfijnder aanvoelen, of intuïtief weten.
Zintuigen vinden dus pas hun meest volledige “Zin” als het waarnemen plaats vindt vanuit de puurste vorm van waarnemen of weten, en dat is in Zuiver GewaarZijn, in Zen. Zo worden zintuigen Zentuigen. Zentuigen zijn de zintuigen (het Weten) van Spirit. Aikido is het verbinden van je zintuigen met de Zentuigen van Great Spirit (O-Shin).

Middagsessie 14.00-16.00:

Presentatie en uitleg van 3 nieuwe Zwaard/Boken kata’s voor de ontwikkeling van je Zentuigen:
1. The All-waiting Sword
2. The Sword of Liberation
3. The Sword of Liberty

Deze zwaardkata’s zijn eind mei begin juni door Will Stoelman gecreëerd. Uitgangspunt was om met deze kata’s de Zijnstoestand en Zijnskwaliteit van O-Shin te benadrukken. Dit in tegenstelling tot de Vortex Jo kata’s. Daar gaat het om de dynamiek van O-Shin, de dynamiek van actie. Bij deze nieuwe zwaardkata’s gaat het om het Zijn van O-Shin, de dynamiek van het Zijn.

Maar vanzelfsprekend zullen niet alle 3 kaka’s beoefend kunnen worden in 2 uur tijd. De 3e kata is de moeilijkste, hoewel daarin het minste gebeurt. De 2e bestaat uit 22 onderdelen (22 tellen, net als bij sommige Jo kata’s). De 1e is misschien het meest interessant, deze kata zullen we in de middagsessie onder de knie proberen te krijgen.

Aanmelden

Wil je komen, meld je dan aan door het online formulier hieronder in te vullen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

 

Aikido Seminar 19, 20 & 21 mei 2017 met Corky Quakenbush Sensei

Corky sensei komt weer terug in Nederland om zijn eigen benadering van Aikido te delen met Aikidoka’s van alle stijlen. Na zijn succesvolle seminar vorig jaar is er in mei weer de mogelijkheid te trainen met deze innemende leraar met een bijzondere benadering van harmonie en ki. Zijn benadering, in de vorm van wat hij noemt “AikiLabs” legt de focus op het onderzoeken van de flow van energie die ontstaat vanuit de intentie van de betrokkenen. De verbinding die hieruit ontstaat, leidt naar een spontane en harmonieuze reactie op een aanval.

Op vrijdag zullen er tevens Aiki Masterclasses worden gegeven, hiervoor zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Later in de avond volgt er een lezing met als onderwerp: “Technology of Peace and the modern human brain” ofwel de principles uit aikido en toepassing daarvan in het dagelijkse leven.

Ongeacht de Aikido stroming die je beoefend, zal de benadering van Corky Sensei en verrijking zijn die je in staat stelt je Aikido verder te integreren in het dagelijks leven.

Meer informatie over de AikiLab methode en Corky sensei vind je onder  het aanmeldformulier. Tevens kan je op de website van zijn dojo meer vinden over Kakushi Toride Aikido, of volg hem via Facebook.

Aanmelden

Wil je komen, meld je dan aan door een mailtje te sturen of het online formulier hieronder in te vullen. Wil je de uitnodiging doorsturen, mail dan een link naar deze pagina of klik hier om de pdf te downloaden, hierop staan ook de prijzen vermeld.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Corky Quakenbush Sensei

Corky Quakenbush Sensei leads the the Kakushi Toride Aikido dojo in West Angeles. He started his Aikido training in 1983 under Megan Reisel, a student of Misugi Saotome Shihan. Corky is heavily influenced by the teachings of Kanshu Sunadomari Shihan (author of Enlightment through Aikido). Other influences and inspirations include Wendy Palmer’s Leadership Embodiment and the work of Paul Linden.

Following his spell binding presentation at the University of London, The International Institute of Peace Studies (Scotland) and the Swiss Cottage Community Centre (London), sensei Corky Quakenbush is back in The Netherlands to teach his innovative approach to Aikido known as Aiki-Lab – the result of more than thirty years of practice and research.

Sensei Corky’s classes are open to all – complete beginners and practitioners alike.

While most forms of Aikido are taught through the repetitive emulation of stereotyped katas, Aiki-Lab does not rely on such pre-planned techniques; its focus is on the flow of energy arising from the intentions of those involved, in order to create a space for aiki to manifest.

In other words, the goal of Aiki-Lab is to develop a presence that allows for a “center-to-center” connection with an opponent leading to a spontaneous, harmonious response to an attack – known as an aiki resolution.

Aikido Seminar met Corky Quakenbush Sensei

Met 30 jaar Aikido ervaring heeft de Amerikaanse Sensei Corky Quakenbush zijn eigen innovatieve benadering van Aikido, AikiLab, ontwikkeld. Deze benadering legt de focus op het onderzoeken van de flow van energie die ontstaat vanuit de intentie van de betrokkenen. De verbinding die hieruit ontstaat, leidt naar een spontane en harmonieuze reactie op een aanval. Tijdens zijn Europese tour is Corky Sensei in de week van 20 juni 2016 in Rotterdam voor een Aikido seminar en is er tevens de mogelijkheid om Ki Masterclasses te volgen.

Ongeacht de Aikido stroming die je beoefend, zal de benadering van Corky Sensei en verrijking zijn die je in staat stelt je Aikido verder te integreren in het dagelijks leven.

Meer informatie over de AikiLab methode en Corky sensei vind je onder  het aanmeldformulier. Tevens kan je op de website van zijn dojo meer vinden over Kakushi Toride Aikido, of volg hem via Facebook.

Uitnodiging Seminar Corky Sensei 20160626

Heb je interesse in Ki Masterclasses onder leiding van Corky Sensei? Bezoek dan de website www.aikicoaching.nl voor additionele sessies met Corky Sensei tijdens de week van 20 juni.

Aanmelden

Wil je komen, meld je dan aan door een mailtje te sturen of het online formulier hieronder in te vullen. Wil je de uitnodiging doorsturen, mail dan een link naar deze pagina of klik hier om de pdf te downloaden.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Corky Quakenbush Sensei

Corky Quakenbush Sensei leads the the Kakushi Toride Aikido dojo in West Angeles. He started his Aikido training in 1983 under Megan Reisel, a student of Misugi Saotome Shihan. Corky is heavily influenced by the teachings of Kanshu Sunadomari Shihan (author of Enlightment through Aikido). Other influences and inspirations include Wendy Palmer’s Leadership Embodiment and the work of Paul Linden.

Following his spell binding presentation last year at the University of London, The International Institute of Peace Studies (Scotland) and the Swiss Cottage Community Centre (London), sensei Corky Quakenbush is back in The Netherlands to teach his innovative approach to Aikido known as Aiki-Lab – the result of more than thirty years of practice and research.

Sensei Corky’s classes are open to all – complete beginners and practitioners alike.

While most forms of Aikido are taught through the repetitive emulation of stereotyped katas, Aiki-Lab does not rely on such pre-planned techniques; its focus is on the flow of energy arising from the intentions of those involved, in order to create a space for aiki to manifest.

In other words, the goal of Aiki-Lab is to develop a presence that allows for a “center-to-center” connection with an opponent leading to a spontaneous, harmonious response to an attack – known as an aiki resolution.

Geslaagd!

Op dinsdag 22 en 29 maart waren er examens voor 7e en 6e Kyu! Pieter, Viktor en Janosch deden hun eerste examen en zijn voor de 7e Kyu geslaagd, Maaike slaagde voor haar 6e Kyu. Alle examens waren erg goed verzorgd en werden met vertrouwen uitgevoerd. Maaike en Janosch lieten als beginners al gelijk zien dat harmonie ook al tot uitdrukking kan komen bij het rollen, een mooi voorbeeld voor iedereen!

De geslaagden:

  • Pieter de Gier, 7e Kyu (22 maart)
  • Victor van Beijma, 7e Kyu (22 maart)
  • Janosch Maier, 7e Kyu (29 maart)
  • Maaike Rekers, 6e Kyu (29 maart)

Van harte gefeliciteerd allemaal!

 

Aikido Seminar met Will Stoelman Sensei

Komend weekend op zondag 20 maart geeft Will Stoelman een seminar bij Ki Aikidovereniging Rotterdam. Het thema is “Aikido als metafoor voor het verwijderen van innerlijke obstakels die de vrije stroom van levensenergie (Ki) onderdrukken”.

Hoe Laat?

Iedereen is welkom om 10uur begint de ochtend sessie en om 14uur de middag sessie. Je kan er voor kiezen om een dagdeel te komen of natuurlijk de gehele dag. Zowel de ochtend als de middag sessie duren elk 2 uur.

Voor wie?

Het seminar is geschikt voor Aikido van elke stijl en zowel voor beginners als gevorderden, ook kinderen zijn welkom.

Aanmelden

Wil je komen meld je dan aan door een mailtje te sturen of het online formulier hieronder in te vullen. Wil je de uitnodiging doorsturen, mail dan een link naar deze pagina of klik op het plaatje hieronder om de pdf te downloaden.

Uitnodiging Seminar 20 maart 2016

Fout: Contact formulier niet gevonden.