AikiLab met Hans de Win Sensei - Ki Aikidovereniging Rotterdam
16475
post-template-default,single,single-post,postid-16475,single-format-standard,bridge-core-2.9.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-27.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

AikiLab met Hans de Win Sensei

Op zaterdag 24 maart zal sensei Hans de Win een “AikiLab” thema-ochtend verzorgen.

  • De zaal gaat om 9:00u open en de les is van 9:30u tot 11:30u.
  • Voor leden is de les gratis, aikidoka van elders vragen wij een gift te doen (bv 5euro).
  • Na afloop is er thee en koffie en kan er nagepraat worden.

 

Over Hans de Win

Hans heeft een brede interesse in aikido. Hij is niet geïnteresseerd in aikido om het aikido. Hij is meer geïnteresseerd in het leven en aikido geeft hem een manier om het leven te onderzoeken en beter te begrijpen hoe we als mens werken. In deze les zal er een grote variëteit aan oefeningen zijn. Deze themaochtend is nuttig, ongeacht de Aikido-stijl die je beoefent en of je veel of weinig ervaring hebt.
 
Hans is geïnteresseerd in aikido met en zonder technieken. Hij wordt geïnspireerd door Corky Quakenbush sensei en zijn aikilab. Aikilab is geen Aikido-stijl, maar een manier van interactie op de mat, waarbij verbondenheid het hoofddoel is. Dit maakt Aikido mogelijk dat spontaan ontstaat uit de verbinding tussen de aanvaller en de persoon die wordt aangevallen. Door op de verbinding te vertrouwen, kun je op een niet-gewelddadige manier reageren, de aanvaller ondersteunen en is het niet nodig om technieken te gebruiken. Op video ziet deze manier van aikido er heel eenvoudig uit, maar op de mat vinden veel mensen het erg moeilijk om niet te vechten of te vluchten. In deze les laat Hans ons verschillende manieren zien om aiki-flow te voelen terwijl je wordt aangevallen. Stap voor stap en op verschillende manieren ervaar je wat je in de video’s ziet.
 
In tegenstelling tot Corky Quakenbush is Hans ook geïnteresseerd in technieken. Hij ziet technieken niet als een manier om jezelf te verdedigen, maar als een manier om over het menselijk lichaam te leren en het lichaam te trainen. Met technieken verkennen we beweging, verbinding en relatie op een bredere, meer atletische manier. Elke techniek heeft zijn eigen aandachtspunten met bijbehorende uitdagingen. De uitdaging is niet om een partner te gooien of de techniek goed te doen. De uitdaging is om verbonden te blijven met je partner, terwijl jij en je partner harmonieus bewegen op de manier die de techniek voorstelt, terwijl je ondertussen een gezonde, open houding behoudt. Leren met technieken vraagt om een ander soort ukemi dan aikido zonder technieken.
 
Hans heeft zijn eigen aikidoschool: Saam. Hij geeft les in twee groepen, waarvan er één 50+ is. Naast aikido heeft hij een niet-aikido cursus ontwikkeld waarin verbinding centraal staat. Deze cursus helpt mensen te begrijpen hoe een mens werkt en hoe ze om kunnen gaan met moeilijkheden binnen relaties.
 
Hans begon zijn aikido-training in Goes, bij Dagmar van der Velde, een leerling van Yoshigasaki sensei, wiens leraar Tohei sensei was. Hans wordt beïnvloed door Yoshigasaki sensei en andere leraren, zoals Corky Quakenbush en Paul Linden.
 

Aikilab class with Hans de Win

Hans has a wide interest in aikido. He is not interested in aikido for aikido. He is more interested in life and aikido gives him a way to investigate life and understand better how we work as human beings. In this masterclass there will be a big variety of exercises. This class is useful whatever aikido-style you practice and whether you have little or much experience.
Hans is interested in aikido with and without techniques. He is inspired by Corky Quakenbush sensei and his aikilab teachings. Aikilab is not an Aikido-style, but a way of interacting on the mat, in which being connected is the major purpose. This enables Aikido that spontaneously arises from the connection between the attacker and the person under attack. When you trust the connection, you can react in a non-violent way and support the attacker, therefore it is not necessary to use techniques. On video, this way of doing aikido looks very simple, but on the mat many people find it very difficult not to fight or flight. In this masterclass Hans will show us several ways to feel aiki-flow while under attack. Step by step and in various ways you will experience what you see on the videos.
Unlike Corky Hans is interested in techniques as well as Takemusu aikido (aikido not based on techniques). He sees techniques not as a way to defend yourself, but as a way to learn about the human body and to train the body. With techniques we can explore movement, connection and relationship in a broader, more athletic way. Each technique has its own areas of concern with matching challenges. The challenge is not to throw a partner or to do the technique properly. The challenge is to stay connected with your partner while you and your partner move harmoniously in the way the technique proposes, meanwhile maintaining a healthy, open posture and a good attitude. Learning by techniques asks for a different kind of ukemi then Takemusu aikido.
 
Hans has his own aikidoschool in Holland: Saam. He teaches two groups, of which one is 50+. Next to aikido he has developed a non-aikido course in which connection is the central theme. This course helps people to understand the way a human being works, and how to handle difficulties in relationships.
 
Hans started his aikido-training in Goes, the Netherlands with Dagmar van der Velde, a student of Yoshigasaki sensei whose teacher was Tohei sensei. Hans is influenced by Yoshigasaki sensei and other teachers, like Corky Quakenbusch and Paul Linden.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Kennismaken met Aikido? Het leukste is om gewoon mee te doen, neem contact op voor een gratis proefles.